top of page
ARCHITECTUUR
Eerste gesprekken

´I don´t think that Architecture is only about shelter, is  only about a very simple enclosure, it should be able to  excite you, to calm you, to make you think.´  - Zaha Hadid

We bespreken je bouwplannen, woonwensen en de kaveleigenschappen / bestaande situatie. 

Samen bepalen wij de indeling en het stijl van het gebouw. Dat wordt globaal Programma van Eisen. Onderwerpen zoals het budget voor de bouwkosten, het tijdschema, de stappen van het ontwerpproces worden ook besproken.

1. Schetsontwerp

Op basis van Programma van Eisen maken wij een aantal schetsen van bouwvolumes.

Het schetsontwerp geeft in plattegronden een hoofdindeling van de woning / kantoor, een impressie van alle gevels en de situering van het bouwwerk op de kavel.

Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd en het PvE is definitief vastgelegd, beginnen wij aan de volgende fase - het voorlopig ontwerp.

2. Voorlopig ontwerp

Uw plan wordt bouwkundig digitaal uitgewerkt met plattegronden, aanzichten, doorsnedes en 3D impressies.

Door het ontwerp verder uitkristalliseren komen de vorm, ruimten en de sfeer van het gebouw duidelijker zichtbaar. In deze fase vindt de toetsing van het ontwerp bij de welstandscommissie plaats.

3. Definitief ontwerp
4. Bouwvoorbereiding

In deze fase de nadruk ligt op principe- detail, de materialisatie en kleuren.  DO-tekeningen samen met constructieberekeningen, daglichtberekeningen, EPR-berekeningen (Energie Prestatie Richtlijn) worden ingediend als bouwaanvraag tekeningen bij de gemeente. We zorgen voor de coördinatie tussen de overige adviseurs.

De aanvraag voor een bouwvergunning wordt door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente beoordeeld.

In de periode dat de aanvraag voor de bouwvergunning in behandeling is, wordt het ontwerp vastgelegd in het bestek. In het bestek wordt omschreven uit welke materialen het bouwwerk wordt gebouwd.

Op basis van dit bestek wordt het bouwplan aanbesteed. Een of meerdere aannemers doen een prijsopgave voor het bouwen. 

Met de aannemer en de verleende bouwvergunning kan gestart worden met de bouw van Uw woon / kantoorbouw!

5. Uitvoering

Esthetische bouwbegeleiding. In het overleg met opdrachtgever bepalen wij momenten voor de bouwvergaderingen. Tijdens deze bouwbegeleiding zijn wij het concept van het bouwwerk voor u aan het ´bewaken´.

Het Schetsontwerp en het Voorlopig ontwerp samen, voor een gebouw, bieden wij aan vanaf € 2.300,- excl. BTW

De verbouwing van een woning / kantoor is de prijs op aanvraag en is afhankelijk van de complexiteit en

de grootte van de opgave. 

Bovenstaande project fasen offreren wij altijd apart. U bent nooit verplicht alle diensten bij ons af te nemen!

bottom of page