top of page

Villa XL: dit project is niet door gegaan en daarom is te koop. Wij verwerken graag uw programma van eisen in de plattegronden, zorgen van de bouwvergunning en werken mee aan de realisatie! 

Welkom in mijn nieuwe concept voor een villa! De opdrachtgever was op zoek naar het ontwerp voor een modern huis met ´warm´ karakter. Vaak associeert men een modern bouwwerk met een kil, minimalistisch gebouw met museumachtige uitstraling. In dit concept hebben wij de balans gevonden tussen het moderne strakke lijnenspel en de traditionele geborgenheid van een huis. Lange zichtlijnen, dwars door de villa heen, creëren het gevoel van grenzeloze ruimten en zorgen voor spannende lichtinval. Materialen wisselen elkaar af, van ruw en stoer naar glad, glans en ´aaibaar´. De toepassing van metal laser cut oppervlakken (entreedeuren en garagedeur) geeft fascinerende effecten aan deze architectuur. De kolommen binnen, omhuld met het metal laser cut, nemen dan ook een fijn en elegant uiterlijk aan. De grote kelder in deze villa is een volwaardige ruimte met voldoende daglicht, grenst aan het terras met ´intiem en knus´ karakter. Omringd door veel groen, waterval, buiten openhaard, zit je hier perfect uit de wind te mediteren! ´Kozijnloze´ schuifdeuren op de begane grond van het merk Sky-Frame doen de grens tussen binnen en buiten te verdwijnen. (Bij het mooi weer natuurlijk).

 

 

Villa XL (EN)

Welcome to my new concept of a villa. The client was looking for the design of a modern house with ''warm'' character. Often people associate modern building with cold, minimalist building with the museum-like appearance. In this concept we have reached the balance between the modern clean lines and traditional a sense of security and coziness of a home.

Long sight lines, through the villa, creating the feeling of boundless spaces and provide the exciting lighting. The materials flows into each other, raw and tough to clean, shiny and soft .

The application of the laser cut metal (entrance doors and garage door) indicates fascinating effects to this architecture. The columns inside, finished with the laser cut metal, take fine and elegant appearance too.
Large basement of this villa is a fully-fledged space with plenty of natural light, is connected to the small terrace with ``cozy`` character. Surrounded by greenery, waterfall, outdoor open hard, protected from the wind - this terrace make it a perfect place to meditate!
''Frameloos'' sliding doors on the ground floor of the brand Sky -Frame make the boundary between inside and outside disappear. (If the weather is good, of course).

 

 

bottom of page