top of page

School

Locatie:                     Utrecht
Opdrachtgever:         Moes Projectontwikkeling bv
Architecten bureau:   Fedorova / Spring Architecten bv
Realisatie:                 prijsvraag

Het project ‘t Hart van Noord is een combinatie van een Forumgebouw, grondgebonden woningen en appartementen.
Forumgebouw is een voorzieningengebouw centraal gelegen in de wijk en geënt op een meervoudig gebruik voor 7 dagen in de week voor meer dan 8 uur per dag. 
Het Forumgebouw is een gebouw voor kinderen en volwassenen met zowel basisonderwijs, kinderopvang, sporthal en wijkgerichte voorzieningen. Daarom zijn herkenbare bouwdelen in een samenhangend beeld ontworpen zodat het gebouw het karakter van een ontmoetingsplek krijgt. Daarbij gaat aandacht uit naar de centrale ruimte van het gebouw, de plek waar alles samenkomt. Deze ruimte met veel licht van het gebouw waaruit mensen zich kunnen orienteren.

bottom of page